Aleksander Ławiński
1 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach historii i wos   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/031 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach geografii i przyrody w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/032 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
3 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/033 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2019/2020/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
5 Umiejętność uczenia się na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Kurs: 2019/2020/1/035 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Gry miejskie i terenowe z wykorzystaniem smartfona   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Majsterkowanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/037 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
8 Uczniowie młodsi w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/073 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
9 Testowanie na ekranie, czyli jak wykorzystać smartfony do przeprowadzania testów i quizów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Poszukiwanie skarbów Ziemi, czyli jak ciekawie uczyć o skałach i minerałach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/187 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Balon, sznurek i linijka, czyli jak samodzielnie wykonać proste pomoce dydaktyczne   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/188 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
12 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
13 Praktyczne wnioski wynikające z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 2019
Kurs: 2019/2020/1/210 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
14 Jak wspomagać nauczycieli w rozwoju kompetencji diagnostycznych?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/217 Nabór trwa
Liczba godzin: 5