Magdalena Szendi
1 Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka angielskiego
Kurs: 2019/2020/1/001 Nabór trwa
Liczba godzin: 160
2 Lekcje języków obcych inaczej. Co zrobić, żeby chciało się mówić i pisać?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/042 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
3 Gry i zabawy edukacyjne na zajęciach/lekcjach języka angielskiego i niemieckiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/043 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Indywidualizacja pracy na zajęciach z języka obcego
Kurs: 2019/2020/1/044 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART na lekcjach języków obcych
Kurs: 2019/2020/1/046 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języków obcych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/094 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Warsztaty języka angielskiego na poziomie B2+ dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/125 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
8 Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego
Kurs: 2019/2020/1/126 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
9 Szkolenie informacyjne dla kandydatów na egzaminatora egzaminu PTE Young Learners oraz egzaminu PTE General
Kurs: 2019/2020/1/127 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
10 Zaczynam od siebie – jak radzić sobie ze stresem i przeżywaniem trudnych emocji?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/128 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
11 Od świąt do świąt – nauczyciel twórcą dziecięcych umiejętności plastycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/142 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
12 Mikrokręgi – nowa strategia rozwiązywania konfliktów między dziećmi   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/161 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
13 Zrozumieć dziecko – o dziecięcych emocjach i potrzebach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/162 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
14 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i statutowe zadania przedszkola – planowanie pracy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/201 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
15 Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom
Kurs: 2019/2020/1/233 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
16 Emisja głosu
Kurs: 2019/2020/1/239 Nabór trwa
Liczba godzin: 10