Aleksandra Wachowiak
1 Ortograficzne szaleństwo – innowacyjne pomysły!
Kurs: 2019/2020/1/049 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
2 Czytać jak mistrz, pisać jak z nut – klucz do sukcesu
Kurs: 2019/2020/1/096 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
3 Uczeń z orzeczeniem w szkole – jak mu pomóc?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/097 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Alternatywne metody komunikacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kurs: 2019/2020/1/098 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym
Kurs: 2019/2020/1/099 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Jak pracować z dzieckiem/uczniem nadaktywnym i mało aktywnym?
Kurs: 2019/2020/1/100 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
7 Kompetentny nauczyciel, wychowawca, socjoterapeuta – podstawowe umiejętności w pracy z grupą
Kurs: 2019/2020/1/131 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
8 Rozwój psychoseksualny dziecka młodszego
Kurs: 2019/2020/1/164 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
9 Zaradne i optymistyczne – jak kształtować charakter i pozytywne nastawienie u dziecka?
Kurs: 2019/2020/1/165 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
10 Magia empatii – wprowadzenie do metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)
Kurs: 2019/2020/1/166 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Współpraca z rodzicami – trudność czy wyzwanie?
Kurs: 2019/2020/1/170 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
12 Nauczanie etyki w klasach I-III w świetle podstawy programowej
Kurs: 2019/2020/1/204 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
13 Dla kogo Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i po co?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/223 Nabór trwa
Liczba godzin: 15
14 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Kurs: 2019/2020/1/232 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
15 System informacji oświatowej (SIO WEB) w przeglądarce internetowej wraz z praktyczną obsługą aplikacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/272 Nabór trwa
Liczba godzin: 7