Danuta Mroczyk
1 Rytmika i tańce integracyjne – metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci
Kurs: 2019/2020/1/038 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
2 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Betti Strauss
Kurs: 2019/2020/1/039 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
3 Mali badacze, wielcy odkrywcy – metoda projektu w edukacji elementarnej
Kurs: 2019/2020/1/040 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
4 Zdolny, ale jak? – odkrywanie i wspieranie uzdolnień najmłodszych uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/084 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
5 Komunikowanie się z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/085 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
Kurs: 2019/2020/1/086 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
7 Ruch, muzyka, taniec w pracy rewalidacyjnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/087 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka
Kurs: 2019/2020/1/088 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
9 Trening umiejętności wychowawczych
Kurs: 2019/2020/1/119 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
10 Cztery pory roku z piosenką, muzyką, zabawą i tańcem
Kurs: 2019/2020/1/141 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Edukacja polonistyczna bez tajemnic
Kurs: 2019/2020/1/198 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
12 PO – MOC, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i placówce
Kurs: 2019/2020/1/341 Nabór trwa
Liczba godzin: 7