Grażyna Uhman
1 Kształtowanie kompetencji miękkich w procesie kształcenia zawodowego
Kurs: 2019/2020/1/047 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
2 Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym
Kurs: 2019/2020/1/048 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
3 Biblioterapia – wychowanie przez czytanie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/095 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
4 Trudne rozmowy w szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/129 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
5 Tańczyć każdy może …
Kurs: 2019/2020/1/130 Nabór zakończono
Liczba godzin: 15
6 Legendy i baśnie w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej z wykorzystaniem teatru kamishibai   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/163 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
7 Współpraca z pracodawcą w zakresie kształcenia zawodowego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/172 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
8 Marketing i promocja w bibliotece   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/173 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
9 Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania zawodu
Kurs: 2019/2020/1/202 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
10 Kryteria weryfikacji z nowej PPKwZSB a formułowanie zadań egzaminacyjnych
Kurs: 2019/2020/1/203 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
11 Szkoła bez papierów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/229 Nabór trwa
Liczba godzin: 4