UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Maria Furtak
1 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli OK
Kurs: 2024/2025/1/050 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
2 Przygotowanie do realizacji projektu: „Szkolne reguły – nasze znaki drogowe”
Kurs: 2024/2025/1/132 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
3 Jak oceniać OK, czyli zgodnie z aktualnym prawem oświatowym i potrzebami uczniów?
Kurs: 2024/2025/1/133 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
4 Ocenianie w zmianie czyli jak realizować proces odchodzenia od ocen cyfrowych?
Kurs: 2024/2025/1/134 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
5 Informacja zwrotna zamiast oceny cyfrowej – dlaczego, kiedy, jak?
Kurs: 2024/2025/1/135 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
6 Techniki pisania kreatywnego jako narzędzie wspierające proces metodyczny
Kurs: 2024/2025/1/136 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
7 Przygotowanie do realizacji projektu: „Dialog obywatelski w szkole”
Kurs: 2024/2025/1/260 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
Skip to content