Maria Furtak
1 Projekt edukacyjny – królowa metod aktywizujących   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/012 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Ocenianie kształtujące jako alternatywa dla tradycyjnego modelu nauczania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/013 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Informacja zwrotna w procesie uczenia się i oceniania
Kurs: 2019/2020/1/014 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Niepokorni, nieszablonowi i nieodkryci, czyli o potrzebach dzieci zdolnych w klasach I-III   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/063 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
5 Nieszablonowi, nieodkryci – jak odpowiadać na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/064 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
6 Jak tworzyć Dobrą Praktykę Edukacyjną?
Kurs: 2019/2020/1/112 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Znajomość praw dziecka jako podstawa do kształtowania postaw obywatelskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/113 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Samorządność w szkole jako sposób kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/136 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Metody Open Space i World Cafe jako nowe metody uaktywniania uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/137 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
10 Budowanie szkoły jako organizacji uczącej się   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/213 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
11 Sieć nowo powołanych dyrektorów – spotkanie I    NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/231 Nabór trwa
Liczba godzin: 4