Wioletta Wodnicka
1 WebQuest a metoda projektów w edukacji polonistycznej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/050 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
2 Metoda przewodniego tekstu w pracy z  Panem Tadeuszem w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/051 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
3 Metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/052 Nabór zakończono
Liczba godzin: 10
4 Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku
Kurs: 2019/2020/1/053 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
5 Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/054 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
6 Nie dajmy się rutynie – kilka pomysłów na lekcje z gramatyką w roli głównej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/055 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 15 minut dziennie – codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się
Kurs: 2019/2020/1/057 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
8 Rola opiekuna stażu w rozwoju nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/132 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
9 Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
Kurs: 2019/2020/1/133 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
10 Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego – praktyczne wskazówki
Kurs: 2019/2020/1/134 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
11 Coaching dla wtajemniczonych – część II   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/135 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
12 Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego i nie tylko…
Kurs: 2019/2020/1/143 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
13 Świadomość i ekspresja kulturalna – jesienne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/144 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
14 Świadomość i ekspresja kulturalna – wiosenne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/145 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
15 Teatr lalek i teatr przedmiotu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/146 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
16 Jak realizować nową podstawę programową języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/205 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
17 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
18 Fascynujący świat kryształów – tajemnice procesu krystalizacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/208 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
19 Życie kropli wody – interdyscyplinarne spojrzenie na przyrodę i jej elementy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/209 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
20 Mali naukowcy – eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/270 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
21 II Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Inspirować, nie blokować…
Kurs: 2019/2020/1/337 Nabór trwa
Liczba godzin: 5