Jolanta Radczyc
1 Praca z uczniem przybywającym z zagranicy w aspekcie emocjonalno-społecznym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/089 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
2 Jak stymulować wszechstronny rozwój dziecka wykorzystując muzykoterapię?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/090 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
3 Kompetencje osobiste i społeczne nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/120 Nabór trwa
Liczba godzin: 20
4 Inteligencja emocjonalna – Oswoić emocje – punkt wyjścia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/154 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
5 Akademia Mocy – kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci w wieku 7-10 lat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/155 Nabór trwa
Liczba godzin: 40
6 Strażnicy uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów w wieku 5-10 oraz 11-15 roku życia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/156 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
7 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej dla dzieci w wieku 8-12 lat
Kurs: 2019/2020/1/157 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
8 Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z uczniami o śmierci, chorobie i rozwodzie?
Kurs: 2019/2020/1/158 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
9 Jak rozmawiać z dziećmi/młodzieżą o miłości i seksualności?
Kurs: 2019/2020/1/159 Nabór trwa
Liczba godzin: 20
10 Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. II. Rodzeństwo bez rywalizacji
Kurs: 2019/2020/1/168 Nabór trwa
Liczba godzin: 40
11 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/199 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
12 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/200 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
13 Metodyka wychowania do życia w rodzinie w kontekście potrzeb i oczekiwań współczesnej młodzieży
Kurs: 2019/2020/1/238 Nabór trwa
Liczba godzin: 13
14 Sieć współpracy realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/262 Nabór trwa
Liczba godzin: 3