Lucyna Kusiak
1 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/020 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – drugi stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/021 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
3 Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?
Kurs: 2019/2020/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki
Kurs: 2019/2020/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – drugi stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/024 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – trzeci stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – czwarty stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/026 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
8 Kodowanie na lekcjach matematyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/027 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Metoda Dobrego Startu – zabawa ruchowa z piosenką
Kurs: 2019/2020/1/030 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
10 Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/071 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
11 Geometria trójkąta prostokątnego w pracy z uczniem uzdolnionym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/072 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
12 Wspieranie nauczyciela stażysty – cykl spotkań   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/114 Nabór trwa
Liczba godzin: 28
13 Od mianowania do dyplomowania – na starcie
Kurs: 2019/2020/1/115 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
14 Od mianowania do dyplomowania – przed metą
Kurs: 2019/2020/1/116 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
15 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Kurs: 2019/2020/1/182 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
16 Rola dyrektora w systemie awansu zawodowego nauczycieli   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/226 Nabór trwa
Liczba godzin: 7