Ewa Radczyc
1 Metoda odwróconej lekcji na matematyce w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/029 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/185 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Sieć nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/279 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
4 Twórcza metodyka – strategie rozwiązywania zadań matematycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/340 Nabór trwa
Liczba godzin: 4