Katarzyna Olichwer
1 Metody pracy z uczniem młodszym na lekcjach matematyki w klasach 4-8   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Jak pomóc uczniom zrozumieć zadania na dowodzenie?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
3 Matematyka fundamentem nauk przyrodniczych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
4 Sieć nauczycieli matematyki szkół podstawowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/278 Nabór trwa
Liczba godzin: 3