Maja Korcz
1 Sieć nauczycieli wychowania fizycznego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/273 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
2 Szkolenie dla trenerów i nauczycieli z zakresu piłki siatkowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/274 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
3 Lekcja wychowania fizycznego w trudnych warunkach lokalowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/288 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Nowoczesne formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/289 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Problemy wynikające ze specyfiki pracy nauczyciela wychowania fizycznego w świetle awansu zawodowego nauczycieli   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/290 Nabór trwa
Liczba godzin: 4