UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Maja Korcz
1 Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/015 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/041 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Ocena sumaryczna a ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/191 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
4 Integracja edukacji zdrowotnej z podstawą programową wychowania fizycznego: kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci
Kurs: 2024/2025/1/192 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
5 Nordic Walking jako alternatywna lekcja wychowania fizycznego
Kurs: 2024/2025/1/193 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
6 Pilates medyczny usprawniający określone obszary aparatu ruchu
Kurs: 2024/2025/1/194 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
7 Zdrowy kręgosłup – głęboka stabilizacja statyczna i dynamiczna
Kurs: 2024/2025/1/269 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
8 Praktyczne kompendium wiedzy dla nauczycieli i trenerów z zakresu koszykówki
Kurs: 2024/2025/1/270 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
9 Awans na stopień nauczyciela mianowanego – kompendium wiedzy organizacyjnej i formalnej
Kurs: 2024/2025/1/271 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
10 Jak napisać sprawozdanie? – awans na stopień nauczyciela mianowanego
Kurs: 2024/2025/1/272 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
11 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – kompendium wiedzy organizacyjnej i formalnej
Kurs: 2024/2025/1/273 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
12 Jak napisać sprawozdanie? – awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Kurs: 2024/2025/1/274 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
Skip to content