Bogusława Madej-Breitkopf
1 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Kurs: 2019/2020/1/002 Nabór trwa
Liczba godzin: 30
2 Kurs wychowawców wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2019/2020/1/003 Nabór trwa
Liczba godzin: 36
3 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
Kurs: 2019/2020/1/004 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
4 Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu MEN
Kurs: 2019/2020/1/005 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
5 Dziecko z niedosłuchem w szkole ogólnodostępnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/074 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
6 Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w szkole ogólnodostępnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/075 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
7 Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartii
Kurs: 2019/2020/1/076 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Co ma ręka do gadania – czyli o wpływie terapii ręki na rozwój mowy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/077 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Zastosowanie komunikacji niewerbalnej – magia gestów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/078 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
10 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania i odpowiedzialność nauczyciela w świetle regulacji prawnych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/079 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
11 Jak pomóc uczniom z objawami depresji młodzieńczej?
Kurs: 2019/2020/1/080 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
12 Jak rozmawiać z uczniem, który stracił motywację?
Kurs: 2019/2020/1/081 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
13 Uczeń w szponach nałogu – fakty i mity o uzależnieniach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/082 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
14 Uczeń z zaburzeniami odżywiania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/083 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
15 Zasady udzielania pierwszej pomocy – kurs podstawowy
Kurs: 2019/2020/1/117 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
16 Przygoda czy trauma… Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę i imprezę?
Kurs: 2019/2020/1/118 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
17 EkoPlastyka – upcykling   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
18 EkoPlastyka – propozycja działań ekologiczno-artystycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
19 Sieć szkół promujących młodzieżowy wolontariat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/140 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
20 Czy znasz to uczucie? – metody pracy ze złością i stresem
Kurs: 2019/2020/1/152 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
21 Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole – obowiązki nauczycieli
Kurs: 2019/2020/1/153 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
22 Budowanie planu działań i ewaluacji w Szkole (Przedszkolu) Promującej Zdrowie   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/171 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
23 Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB
Kurs: 2019/2020/1/190 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
24 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu
Kurs: 2019/2020/1/191 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
25 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu – wyższy stopień zaawansowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/192 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
26 Nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w wodzie (i małej salce) – aqua fitness
Kurs: 2019/2020/1/193 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
27 Spotkania z przyrodą
Kurs: 2019/2020/1/194 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
28 Ruch i zabawa, czyli w co się bawić
Kurs: 2019/2020/1/195 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
29 Zabawa i ruch, czyli w co się bawić – wyższy stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/196 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
30 Edukacja żywieniowa w klasach I-III   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/197 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
31 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/222 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
32 Zbudowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w szkole/placówce   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/224 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
33 Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora w oparciu o regulacje prawne
Kurs: 2019/2020/1/225 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
34 Lekcja gimnastyki w edukacji wczesnoszkolnej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/254 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
35 Lekcja gimnastyki w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/255 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
36 Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – przykłady dobrych praktyk
Kurs: 2019/2020/1/260 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5