UWAGA!!!
Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że maile w naszej korespondencji z Państwem trafią do “Wiadomości-śmieci (SPAM)”, bardzo prosimy zawsze sprawdzać ten folder i w razie wątpliwości kontaktować się z kierownikiem formy doskonalenia.

Aneta Gawron
1 Zmiana podstawy programowej i jej wpływ na organizację procesu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025
Kurs: 2024/2025/1/008 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych
Kurs: 2024/2025/1/033 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Mądre prace domowe z języka angielskiego w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/159 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
4 Ocenianie, klasyfikowanie, porównywanie. Czy oceny z języka angielskiego w szkole podstawowej mają znaczenie?
Kurs: 2024/2025/1/160 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
5 Rola nauczyciela a rola ucznia w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
Kurs: 2024/2025/1/161 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
6 Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela języka angielskiego
Kurs: 2024/2025/1/162 Nabór trwa
Liczba godzin: 3  
7 ABC nauczyciela języka angielskiego. To plan or not to plan?
Kurs: 2024/2025/1/267 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
8 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej
Kurs: 2024/2025/1/268 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
Skip to content