Barbara Benyskiewicz
1 Twórcze metody pracy, czyli jak prowadzić zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, na które uczniowie czekają z niecierpliwością   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/008 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
2 Jak prowadzić lekcje, na które uczniowie czekają z niecierpliwością? Twórcze metody pracy na lekcjach w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/009 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
3 Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się
Kurs: 2019/2020/1/010 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
4 Zawodoznawstwo jest cool! – prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem pakietu narzędzi diagnostycznych
Kurs: 2019/2020/1/011 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
5 Wychowawstwo jest cool! – budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym
Kurs: 2019/2020/1/148 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Rozwiązywanie konfliktów i budowanie atmosfery wzajemnego zrozumienia w klasie z wykorzystaniem nowego narzędzia – gry Strefa Porozumienia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/149 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
7 Dlaczego powinniśmy znać kompetencje kluczowe?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
8 Budowanie kultury dialogu i współpracy w szkole z wykorzystaniem nowego w Polsce narzędzia – gry Strefa Porozumienia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/214 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6