Dla dyrektorów

1 Uczniowie młodsi w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/073 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
2 Współpraca z pracodawcą w zakresie kształcenia zawodowego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/172 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
3 Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania zawodu
Kurs: 2019/2020/1/202 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
4 Dyrektor jako przywódca edukacyjny – część II   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/211 Nabór trwa
Liczba godzin: 14
5 Nadzór pedagogiczny – procesowe wspomaganie, czyli od diagnozy do ewaluacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/212 Nabór zakończono
Liczba godzin: 12
6 Budowanie szkoły jako organizacji uczącej się   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/213 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
7 Budowanie kultury dialogu i współpracy w szkole z wykorzystaniem nowego w Polsce narzędzia – gry Strefa Porozumienia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/214 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
8 Dyrektor szkoły/przedszkola – rodzic. Jak budować prawidłowe relacje?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/215 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
9 Partycypacja i rozwój zespołów nauczycielskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/216 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
10 Jak wspomagać nauczycieli w rozwoju kompetencji diagnostycznych?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/217 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Jak właściwie planować i organizować pracę świetlicy szkolnej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/218 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
12 Wdrażanie efektywnych strategii uczenia się: praca grupowa i wymagające zadania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/219 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
13 Trudne lekcje. Co widać w klasie i co zrobić z tym, co się zobaczyło?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/220 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
14 Szkoła jako trójwymiarowy podręcznik   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/221 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
15 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/222 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
16 Dla kogo Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny i po co?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/223 Nabór trwa
Liczba godzin: 15
17 Zbudowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w szkole/placówce   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/224 Nabór trwa
Liczba godzin: 16
18 Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora w oparciu o regulacje prawne
Kurs: 2019/2020/1/225 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
19 Rola dyrektora w systemie awansu zawodowego nauczycieli   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/226 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
20 Rozpatrywanie skarg w szkołach i placówkach systemu oświaty   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/227 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
21 Kontrola zarządcza w szkole/placówce oświatowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/228 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
22 Szkoła bez papierów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/229 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
23 Jak nie zwariować w szkole i ustrzec się wypalenia zawodowego?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/230 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
24 Sieć nowo powołanych dyrektorów – spotkanie I    NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/231 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
25 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Kurs: 2019/2020/1/232 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
26 Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – przykłady dobrych praktyk
Kurs: 2019/2020/1/260 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
27 System informacji oświatowej (SIO WEB) w przeglądarce internetowej wraz z praktyczną obsługą aplikacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/272 Nabór trwa
Liczba godzin: 7
28 PO – MOC, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i placówce
Kurs: 2019/2020/1/341 Nabór trwa
Liczba godzin: 7