Dla dyrektorów

Lidia Bugiera Maria Furtak Hanna Grytczuk
Renata Kołkowska Regina Korzeniowska Lucyna Kusiak
Grażyna Uhman
1 Zintegrowany System Kwalifikacji a Zintegrowany System Umiejętności
Kurs: 2024/2025/1/021 Nabór trwa
Liczba godzin: 2   forma bezpłatna
2 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych – prowadzenie obserwacji lekcji – teoretycznie i praktycznie
Kurs: 2024/2025/1/051 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
3 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych – ocenianie uczniów – teoretycznie i praktycznie
Kurs: 2024/2025/1/052 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
4 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół zawodowych
Kurs: 2024/2025/1/053 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
5 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
Kurs: 2024/2025/1/054 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
6 Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego
Kurs: 2024/2025/1/055 Nabór trwa
Liczba godzin: cykl spotkań   forma bezpłatna
7 Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego w kontekście wprowadzonych zmian prawnych
Kurs: 2024/2025/1/069 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
8 V Konferencja Wojewódzka PO-MOC. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w placówce. Dobrostan ucznia
Kurs: 2024/2025/1/097 Nabór trwa
Liczba godzin: 5   forma bezpłatna
9 Kontrola planowa w szkole/placówce – jak się do niej przygotować?
Kurs: 2024/2025/1/102 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
10 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki nad pracą nauczycieli specjalistów
Kurs: 2024/2025/1/103 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
11 Dyrektorze, zadbaj o well-being w swojej szkole/placówce
Kurs: 2024/2025/1/130 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
12 Sprawiedliwość naprawcza w szkole jako narzędzie przeciwdziałania przemocy i budowania zdrowej kultury szkoły
Kurs: 2024/2025/1/131 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
13 Zmiany i tendencje w ocenianiu uczniów
Kurs: 2024/2025/1/137 Nabór trwa
Liczba godzin: 3   forma bezpłatna
14 O ocenie pracy nauczyciela słów więcej niż kilka
Kurs: 2024/2025/1/141 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
15 Nadzór pedagogiczny bez tajemnic
Kurs: 2024/2025/1/142 Nabór trwa
Liczba godzin: 6   forma bezpłatna
16 Plan nadzoru pedagogicznego w noworocznej odsłonie
Kurs: 2024/2025/1/145 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
17 Podsumowanie prowadzenia nadzoru pedagogicznego
Kurs: 2024/2025/1/146 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
18 Kompetencje twarde czy miękkie?
Kurs: 2024/2025/1/147 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
19 Dyrektor w sytuacjach konfliktowych – trening praktycznych rozwiązań
Kurs: 2024/2025/1/148 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
20 Koncepcja doradztwa zawodowego jako procesu edukacyjnego – koncepcja i założenia programowe
Kurs: 2024/2025/1/152 Nabór trwa
Liczba godzin: 5  
21 Ocenianie w zmianie czyli jak realizować proces odchodzenia od ocen cyfrowych?
Kurs: 2024/2025/1/261 Nabór trwa
Liczba godzin: 4  
22 Myślenie krytyczne w praktyce szkolnej
Kurs: 2024/2025/1/262 Nabór trwa
Liczba godzin: 4   forma bezpłatna
Skip to content