Konferencje wojewódzkie

1 Dydaktyka w dobie przemian – w poszukiwaniu modelu szkoły przyjaznej uczniom
Kurs: 2019/2020/1/233 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Łączy nas MATM@
Kurs: 2019/2020/1/242 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
3 Forum Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – przykłady dobrych praktyk
Kurs: 2019/2020/1/260 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
4 II Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów – Inspirować, nie blokować…
Kurs: 2019/2020/1/337 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 PO – MOC, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i placówce   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/341 Nabór zakończono
Liczba godzin: 7