6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

1 Kształtowanie kompetencji miękkich w procesie kształcenia zawodowego
Kurs: 2019/2020/1/047 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
2 Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym
Kurs: 2019/2020/1/048 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
3 Współpraca z pracodawcą w zakresie kształcenia zawodowego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/172 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
4 Kryteria weryfikacji z nowej PPKwZSB a formułowanie zadań egzaminacyjnych
Kurs: 2019/2020/1/203 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4