5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

1 Darmowe programy i aplikacje w sieci Internet w pracy dydaktycznej nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/006 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela
Kurs: 2019/2020/1/007 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Twórcze metody pracy, czyli jak prowadzić zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, na które uczniowie czekają z niecierpliwością   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/008 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
4 Jak prowadzić lekcje, na które uczniowie czekają z niecierpliwością? Twórcze metody pracy na lekcjach w klasach IV-VIII   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/009 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
5 Projekt edukacyjny – królowa metod aktywizujących   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/012 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Nie wiem dlaczego, bo u mnie działa. Metody aktywizujące, które (nie) działają   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/016 Nabór zakończono
Liczba godzin: 14
7 W jaki sposób rozwijać pasję czytelniczą słuchacza i czytelnika w epoce smartfona?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/017 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
8 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach historii i wos   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/031 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach geografii i przyrody w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/032 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
10 Zadania na mapach cyfrowych na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/033 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Sieć nauczycieli stosujących eksperymenty w nauczaniu
Kurs: 2019/2020/1/034 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
12 Gry miejskie i terenowe z wykorzystaniem smartfona   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/036 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
13 Majsterkowanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/037 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
14 Rytmika i tańce integracyjne – metody rozwijania twórczej aktywności ruchowej dzieci
Kurs: 2019/2020/1/038 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
15 Metoda aktywnego słuchania muzyki według Betti Strauss
Kurs: 2019/2020/1/039 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
16 Mali badacze, wielcy odkrywcy – metoda projektu w edukacji elementarnej
Kurs: 2019/2020/1/040 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
17 Lekcje języków obcych inaczej. Co zrobić, żeby chciało się mówić i pisać?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/042 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
18 Gry i zabawy edukacyjne na zajęciach/lekcjach języka angielskiego i niemieckiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/043 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
19 TIK na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/045 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
20 Wykorzystanie tablicy interaktywnej SMART na lekcjach języków obcych
Kurs: 2019/2020/1/046 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
21 WebQuest a metoda projektów w edukacji polonistycznej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/050 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
22 Uczyć, żeby nauczyć – elementy zabawy na lekcjach powtórzeniowych z języka polskiego   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/056 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
23 Metody Open Space i World Cafe jako nowe metody uaktywniania uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/137 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
24 EkoPlastyka – upcykling   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/138 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
25 EkoPlastyka – propozycja działań ekologiczno-artystycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/139 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
26 Sieć szkół promujących młodzieżowy wolontariat   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/140 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
27 Cztery pory roku z piosenką, muzyką, zabawą i tańcem
Kurs: 2019/2020/1/141 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
28 Od świąt do świąt – nauczyciel twórcą dziecięcych umiejętności plastycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/142 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
29 Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego i nie tylko…
Kurs: 2019/2020/1/143 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
30 Świadomość i ekspresja kulturalna – jesienne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/144 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
31 Świadomość i ekspresja kulturalna – wiosenne inspiracje plastyczne
Kurs: 2019/2020/1/145 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
32 Teatr lalek i teatr przedmiotu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/146 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
33 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
Kurs: 2019/2020/1/147 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
34 Tydzień Kodowania w ODN
Kurs: 2019/2020/1/248 Nabór zakończono
Liczba godzin: 2