4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

1 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
Kurs: 2019/2020/1/020 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
2 Ciekawa matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – drugi stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/021 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
3 Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?
Kurs: 2019/2020/1/022 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
4 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki
Kurs: 2019/2020/1/023 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
5 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – drugi stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/024 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
6 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – trzeci stopień wtajemniczenia
Kurs: 2019/2020/1/025 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Ciekawe pomysły na lekcje matematyki – czwarty stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/026 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
8 Kodowanie na lekcjach matematyki   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/027 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
9 Metody pracy z uczniem młodszym na lekcjach matematyki w klasach 4-8   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/028 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
10 Metoda odwróconej lekcji na matematyce w szkole ponadpodstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/029 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
11 Geometria trójkąta prostokątnego w pracy z uczniem uzdolnionym   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/072 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
12 II Lubuskie Forum Nauczycieli Matematyki – Łączy nas MATM@
Kurs: 2019/2020/1/242 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
13 Gry i zabawy matematyczne w rozwijaniu kompetencji kluczowych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/266 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
14 Twórcza metodyka – strategie rozwiązywania zadań matematycznych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/340 Nabór trwa
Liczba godzin: 4