3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

1 Kodowanie bez komputera, czyli jak przygotować dzieci do nauki programowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/174 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Programy i aplikacje edukacyjne w nauce kodowania w klasach 1-3   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/175 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Programowanie w języku Scratch w klasach 1-3 szkoły podstawowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/176 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
4 Podstawy programowania w języku Scratch
Kurs: 2019/2020/1/177 Nabór trwa
Liczba godzin: 10
5 Podstawy języka programowania Python dla nauczycieli szkoły podstawowej
Kurs: 2019/2020/1/178 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
6 Dlaczego powinniśmy znać kompetencje kluczowe?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/179 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
7 Spotkanie sieci nauczycieli realizujących podstawę programową filozofii i/lub etyki
Kurs: 2019/2020/1/180 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
8 Jak wykorzystać lekturę szkolną w kształceniu umiejętności retorycznych w klasach VII-VIII szkoły podstawowej?
Kurs: 2019/2020/1/181 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
9 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Kurs: 2019/2020/1/182 Nabór zakończono
Liczba godzin: 6
10 Jak pomóc uczniom zrozumieć zadania na dowodzenie?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/183 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
11 Matematyka fundamentem nauk przyrodniczych   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/184 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
12 Zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/185 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
13 Testowanie na ekranie, czyli jak wykorzystać smartfony do przeprowadzania testów i quizów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/186 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
14 Poszukiwanie skarbów Ziemi, czyli jak ciekawie uczyć o skałach i minerałach   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/187 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
15 Balon, sznurek i linijka, czyli jak samodzielnie wykonać proste pomoce dydaktyczne   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/188 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
16 Sztuka zadawania pytań w pracy nauczyciela   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/189 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
17 Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB
Kurs: 2019/2020/1/190 Nabór trwa
Liczba godzin: 3
18 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu
Kurs: 2019/2020/1/191 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
19 Lekcja wychowania fizycznego na świeżym powietrzu – wyższy stopień zaawansowania   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/192 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
20 Nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w wodzie (i małej salce) – aqua fitness
Kurs: 2019/2020/1/193 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
21 Spotkania z przyrodą
Kurs: 2019/2020/1/194 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
22 Ruch i zabawa, czyli w co się bawić
Kurs: 2019/2020/1/195 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
23 Zabawa i ruch, czyli w co się bawić – wyższy stopień wtajemniczenia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/196 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
24 Edukacja żywieniowa w klasach I-III   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/197 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
25 Edukacja polonistyczna bez tajemnic
Kurs: 2019/2020/1/198 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
26 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/199 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
27 Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? – obserwacje i doświadczenia przyrodnicze rozwijające ciekawość poznawczą uczniów   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/200 Nabór trwa
Liczba godzin: 12
28 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i statutowe zadania przedszkola – planowanie pracy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/201 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
29 Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania zawodu
Kurs: 2019/2020/1/202 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4
30 Nauczanie etyki w klasach I-III w świetle podstawy programowej
Kurs: 2019/2020/1/204 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
31 Jak realizować nową podstawę programową języka polskiego w szkole ponadpodstawowej?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/205 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
32 Kryterialne sprawdzanie i ocenianie wypracowań miarą maturalnego sukcesu ucznia   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/206 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
33 Konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów
Kurs: 2019/2020/1/207 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
34 Fascynujący świat kryształów – tajemnice procesu krystalizacji   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/208 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
35 Życie kropli wody – interdyscyplinarne spojrzenie na przyrodę i jej elementy   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/209 Nabór zakończono
Liczba godzin: 5
36 Praktyczne wnioski wynikające z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 2019
Kurs: 2019/2020/1/210 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
37 Bezpieczna pracownia biologiczna   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/328 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
38 Bezpieczna pracownia chemiczna w szkole   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/332 Nabór trwa
Liczba godzin: 4
39 Elektrochemia w nowej podstawie programowej   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/333 Nabór trwa
Liczba godzin: 8
40 Zakres rozszerzony na maturze z języka polskiego – jak sprawdzać i oceniać wypracowania?   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/338 Nabór trwa
Liczba godzin: 5