2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

1 Znajomość praw dziecka jako podstawa do kształtowania postaw obywatelskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/113 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
2 Samorządność w szkole jako sposób kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/136 Nabór trwa
Liczba godzin: 5
3 Najmłodszy obywatel – współczesne postawy obywatelskie w literaturze dla dzieci   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/150 Nabór trwa
Liczba godzin: 6
4 Legendy i baśnie w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej z wykorzystaniem teatru kamishibai   NOWOŚĆ
Kurs: 2019/2020/1/163 Nabór zakończono
Liczba godzin: 4