Szanowni Państwo,
został rozstrzygnięty przetarg na prowadzenie szkoleń w ramach grantów Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Miło jest nam poinformować, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze będzie realizował 16 form szkoleniowych.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli z województwa lubuskiego do bezpłatnego udziału w zajęciach.
Termin przyjmowania zgłoszeń w formie elektronicznej upływa 24 września 2018 roku, a o uczestnictwie w kursach decyduje kolejność zgłoszeń.

Kursy grantowe

1 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej w kontekście wprowadzanych zmian prawnych
Kurs: GRANT/2018/2019/1/001 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
2 Skuteczna realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej
Kurs: GRANT/2018/2019/1/002 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
3 Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki
Kurs: GRANT/2018/2019/1/003 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
4 Dyrektor szkoły jako przywódca. Skuteczny nadzór pedagogiczny ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania jako nowej formy nadzoru
Kurs: GRANT/2018/2019/1/004 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
5 Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie
Kurs: GRANT/2018/2019/1/005 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
6 Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora oraz nauczyciela w oparciu o regulacje prawne
Kurs: GRANT/2018/2019/1/006 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
7 Sztuka mediacji – jak rozwiązywać konflikty w relacji: uczeń – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel
Kurs: GRANT/2018/2019/1/007 Nabór zakończono
Liczba godzin: 20
8 Nauczyciel na drodze awansu zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian prawnych
Kurs: GRANT/2018/2019/1/008 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
9 Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania i wykorzystywania otrzymanych wyników w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów. Wdrażanie idei edukacji włączającej
Kurs: GRANT/2018/2019/1/009 Nabór zakończono
Liczba godzin: 20
10 Budowanie relacji „nauczyciel – rodzic” warunkiem współpracy w wychowaniu dziecka
Kurs: GRANT/2018/2019/1/010 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
11 Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym świecie?
Kurs: GRANT/2018/2019/1/011 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
12 Realizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej
Kurs: GRANT/2018/2019/1/012 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
13 Realizacja doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej
Kurs: GRANT/2018/2019/1/013 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16
14 Rola szkoły w rozwijaniu wartości, w tym postaw patriotycznych na każdym etapie edukacyjnym
Kurs: GRANT/2018/2019/1/014 Nabór zakończono
Liczba godzin: 8
15 Ocenianie uczniów, w tym ocenianie kształtujące
Kurs: GRANT/2018/2019/1/015 Nabór zakończono
Liczba godzin: 20
16 Sposoby indywidualizacji w procesie nauczania
Kurs: GRANT/2018/2019/1/016 Nabór zakończono
Liczba godzin: 16