01. Nowoczesna metodyka 02. Uczeń ze specjalnymi potrzebami 03. Rozwój osobisty nauczyciela
04. Zmiany w systemie oświaty 05. Aktywność uczniów 06. Postawy i normy społeczne
07. Rodzice w szkole 08. Szkoła w środowisku 09. Podstawa programowa
10. Analiza wyników egzaminów i badań

Halina Adaszyńska Barbara Benyskiewicz Katarzyna Dąbrowa
Maria Furtak Hanna Grytczuk Renata Kołkowska
Jan Kostyszak Lucyna Kusiak Aleksander Ławiński
Bogusława Madej-Breitkopf Danuta Mroczyk Jolanta Radczyc
Lech Sałaciński Aleksandra Wachowiak Wioletta Wodnicka

Zasady organizacji szkoleniowych rad pedagogicznych:

  1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia szkoleniowej rady pedagogicznej:
  • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra;
  • lub skanu formularza mailem na adres M.Cielecka@odn.zgora.pl.
  1. Ustalenie terminu i warunków realizacji formy doskonalenia z jego kierownikiem, który skontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu w formularzu w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zgłoszenia.
  2. Przekazanie osobie prowadzącej zajęcia, po ich zakończeniu, następujących dokumentów:
  1. Zaświadczenia dla uczestników zajęć zostaną przesłane na adres szkoły/placówki po rozliczeniu usługi.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Klienta, Marzeną Cielecką, tel. (68) 328-64-39 lub kierownikiem formy.