Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI) zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Międzynarodowym  Konkursie Informatycznym Bóbr. Tegoroczna edycja Konkursu uzyskała honorowy patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Harmonogram Konkursu i informacje pełne informacje na stronie https://www.bobr.edu.pl/