Metody aktywizujące – celowość ich stosowania

Kierownik formy: Hanna Grytczuk – tel. (68) 328 64 25

Zakres tematyczny:

  1. Kiedy „metoda aktywizująca” rzeczywiście aktywizuje? Analiza uprzedzeń, założeń i definicji.
  2. Znaczenie włączenia dziecka w proces uczenia się i jego usamodzielniania się z perspektywy efektywności procesu nauczania.
  3. Sposoby wprowadzania metod aktywizujących w klasie i warunki ich skutecznego użycia.
  4. Analiza wybranych technik z uwagi na ich potencjał aktywizujący całą klasę.
  5. Wdrażanie metod aktywizujących przez społeczność nauczycielską – zapewnianie spójności i trwałości procesu.

Forma: warsztaty

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół

Liczba godzin: 7

Cena: 2350 zł (w tym koszty dojazdu)


Realizator:

Aleksander Pawlicki – wykładowca dydaktyki i wychowania w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności