Letni Tydzień Sztuki – warsztaty metodyczne w Niemczech dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

Kolejny już raz zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz pracowników oświaty zajmujących się zawodowo sztuką. Warsztaty organizowane są w Miśni (Niemcy) przez Krajowy Urząd ds. Szkoły i Oświaty (LASUB). Na bazie porozumienia o współpracy pomiędzy LASUB i ODN w warsztatach wziąć mogą udział cztery osoby z naszego województwa.

Tegoroczne zajęcia odbędą się w terminie od 15.07.2019 r. do 19.07.2019 r. w następujących grupach warsztatowych:

  1. Ceramika (Keramik)
  2. Śpiew – musical i pop (Gesang in Musical und Pop)
  3. Rycina (Radierung)
  4. Grafika drukarska (Druckgrafik)
  5. Malarstwo (Malerei)
  6. Piaskowiec (Sandstein)

Uczestnicy w trakcie tygodnia zajęć praktycznie wykonują określone tematycznie prace pod kierunkiem osoby prowadzącej warsztat. Wskazówki udzielane przez prowadzącego warsztat są w języku niemieckim! Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zatem znajomość języka niemieckiego przynajmniej na podstawowym, komunikacyjnym poziomie.

Uczestnicy warsztatów pokrywają koszty podróży oraz zobowiązani są do uiszczenia na miejscu 50 EUR na zakup niezbędnych do pracy materiałów. Noclegi w Miśni, w zamku „Sieben Eichen” oraz całodzienne wyżywienie są bezpłatne.

Zgłoszenia udziału w warsztatach proszę dokonać najpóźniej do 15.03.2019 r. za pomocą formularza elektronicznego. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (tylko 4 miejsca) o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące celów i przebiegu poszczególnych warsztatów odnajdziecie Państwo w załączonych dokumentach. Informacje na temat warsztatów uzyskać można też w ODN u dra Lecha Sałacińskiego: mailowo – L.Salacinski@odn.zgora.pl lub telefonicznie pod nr 68 3286458.