Konkurs OŚMIU WSPANIAŁYCH 2024

Dyrektorzy Szkół
i nauczyciele opiekunowie szkolnego wolontariatu

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, do którego zapraszam uczennice i uczniów wyróżniających się w działalności wolontarystycznej.

Etap miejski przebiegać będzie w trzech kategoriach:
Ósemka senior dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
Ósemka junior dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
Ósemeczka dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Zgłoszenia w wersji drukowanej potwierdzone pieczątką szkoły i Dyrekcji proszę przesyłać w terminie do 10 marca 2024 r. na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a, pok. 201 lub recepcja ODN. Zgłoszenia w wersji elektronicznej (Word) proszę przesłać na adres B.Breitkopf@odn.zgora.pl.
Przypominam, że warunkiem zgłoszenia jest co najmniej roczna działalność (12 miesięcy) w ramach młodzieżowego wolontariatu na terenie danej szkoły. Zgłoszenia niezgodne z proponowanym wzorem nie będą brane pod uwagę.

Prezentacja dokonań zgłoszonych kandydatów odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul Chopina 15a, w dniach:
19 marca od godz.10.00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych (kat. „Junior”).
20 marca od godz. 10.00 – wolontariusze szkół ponadpodstawowych (kat. „Senior”).
22 marca od godz. 10.00 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych (Ósemeczka”).
Wolontariusze powinni być przygotowani do krótkiej (max. 5-minutowej) prezentacji swoich dokonań.
We wszelkich kwestiach wątpliwych proszę o kontakt telefoniczny 68 328-64-45 lub e-mailowy na adres B.Breitkopf@odn.zgora.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SAMORZĄDOWEGO KONKURSU NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” [DO POBRANIA]

Bogusława Breitkopf

Skip to content