Konkurs KANGUR 2019

Dyrektorzy Szkół
i Nauczyciele Matematyki

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2019 r., po raz dwudziesty siódmy w regionie zielonogórskim, odbędzie się międzynarodowy konkurs “KANGUR MATEMATYCZNY”. Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a patronuje przedsięwzięciu Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. W regionie zielonogórskim rolę organizatora pełni Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu – “Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nieograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie deklarujący swój udział. Konkursy tego typu są sprawdzoną na świecie formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej oraz przyczyniają się do przełamywania powszechnej do niej niechęci.

Rejestracja uczestników konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie. Jeśli konto szkoły nie zostało jeszcze utworzone (np. w poprzednich edycjach konkursu), to należy je założyć na stronie krajowego organizatora http://www.kangur-mat.pl
Przed dokonaniem rejestracji proszę zapoznać się z instrukcją: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/instrukcja_konto.pdf  oraz ogólnopolskim regulaminem konkursu: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf.
Zainteresowanych plakatami kolejnej edycji konkursu “Kangur Matematyczny 2019” (format A4) informujemy, że można je pobrać na stronie https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2019.pdf

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka.
Liczymy na szerokie zainteresowanie konkursem. Mamy nadzieję, że “Dzień Kangura” urośnie do rangi ogólnopolskiego “Dnia Matematyki” i będzie prawdziwym matematycznym świętem.

Regulamin regionalny

Lucyna Kusiak