Komunikacja wewnętrzna w zespole

Kierownik formy: Hanna Grytczuk – tel. (68) 328 64 25

Zakres tematyczny:

 1. Skuteczna komunikacja interpersonalna:
  • bariery komunikacyjne, odpowiedzialność za porozumiewanie się;
  • przejmowanie kontroli rozmowy;
  • komunikowanie się ze współpracownikami a procesy grupowe;
  • komunikowanie się „w górę” i „w dół”.

 1. Najważniejsze narzędzia komunikacyjne w pracy zespołu:
  • typy interpersonalne;
  • kody dostępu do typów interpersonalnych.
 1. Asertywność w komunikacji.
 2. Sztuka kontrolowania rozmowy.
 3. Podstawowe zasady pracy w zespole:
  • przemiana grupy w zespół;
  • lider i jego rola w zespole;
  • procesy zachodzące w zespole;
  • skuteczne budowanie pozytywnych relacji w grupie i rozwiązywanie konfliktów;
  • reagowanie na krytykę;
  • informacja zwrotna zapewniająca zdrowe relacje w grupie.

Forma: warsztaty

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek

Liczba godzin: 5

Cena: 1560 zł (w tym koszty dojazdu)


Realizator:
Eliza Szwec – akredytowany międzynarodowy coach, trener biznesu VCC, ekspert i autor artykułów bloga profesjonalnej wiedzy „profiWorld.com”, specjalista coachingu biznesowego