Jak rozmawiać z uczniami o „mowie nienawiści”?

Kierownik formy: Jan Kostyszak – tel. (68) 328 64 55

Zakres tematyczny:

  1. Pojęcie „mowy nienawiści” w dokumentach Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej.
  2. Wolność wyrażania opinii a mowa nienawiści.
  3. Mowa nienawiści jako przestępstwo i forma przemocy.
  4. Hejt a mowa nienawiści w Internecie.
  5. Różne formy przeciwdziałania mowie nienawiści w przestrzeni publicznej.

Adresat: nauczyciele różnych typów szkół/placówek

Liczba godzin: 3

Cena: 360,00 + koszty dojazdu

Realizator: Jan Kostyszak – nauczyciel konsultant ODN, nauczyciel języka polskiego, realizator projektów edukacyjnych