Dobre praktyki

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,
zapraszamy Państwa do udziału w tworzeniu na naszej stronie internetowej bazy Dobrych Praktyk w obszarze edukacji. Udostępnianie Dobrej Praktyki to z jednej strony promocja jej autora/szkoły/placówki, z drugiej zaś, to poczucie satysfakcji, że efekty wykonanej przez nas pracy mogą posłużyć innym w doskonaleniu efektywności szkolnych procesów kształcenia, wychowania i opieki.

Dobra Praktyka, to działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, uatrakcyjnia i wzbogaca proces edukacyjny oraz dotyczy opisu faktycznych rozwiązań, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty.

Zasady publikacji Dobrej Praktyki:
1. Materiał do publikacji składa się z trzech wypełnionych dokumentów:

2. Wypełniając formularz zgłoszenia należy:

  • opisać zrealizowane przez autora tekstu lub z jego udziałem przedsięwzięcie, spełniające warunki Dobrej Praktyki; tekst nie powinien przekroczyć pięciu stron formatu A4;
  • stosować czcionkę Times New Roman 12, interlinia: 1,5 wiersza.

3. Niżej wymienione dokumenty należy przesłać do ODN na adres e-mail dobrapraktyka@odn.zgora.pl wpisując w temat wiadomości: Dobra Praktyka – publikacja

  • formularz zgłoszenia w wersji programu WORD (do ewentualnych poprawek) oraz w wersji PDF (scan);
  • dane osobowe autora/autorów do celów związanych z publikacją w wersji PDF (scan/scany);
  • oświadczenie autora/autorów o akceptacji zasad publikacji w wersji PDF (scan/scany).

4. Autor publikacji otrzyma pocztą e-mail informację, czy materiał spełnia kryteria Dobrej Praktyki. W przypadku ewentualnych uwag Zespół Redakcyjny ustali z autorem sposób dokonania niezbędnych poprawek, uzupełnień.

5. Za publikację nie pobiera się opłat. Autorowi publikacji nie przysługuje wynagrodzenie.

Zespół Redakcyjny:
Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak
tel. 68/328 64 31

W razie pytań i wątpliwości istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z zespołem redakcyjnym.

Przykłady dobrych praktyk


Przykłady dobrych praktyk (archiwum publikacji)