Przykłady dobrych praktyk

Formy kształcenia i doskonalenia

System kształcenia i doskonalenia  zawodowego nauczycieli jest istotnym elementem podnoszenia jakości szkół, dlatego proponujemy Państwu, poza ofertą edukacyjną Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, dostęp do Internetowego Serwisu Edukacyjnego, ogólnokrajowej bazy, która gromadzi informacje na temat placówek oświatowych na terenie kraju,  formy doskonalenia zawodowego organizowane przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, a także studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli.

 

Współpraca z Wydawnictwami