Informacja o przebiegu eliminacji XXI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Zielonej Górze

W dniach 10 i 11 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbędą się eliminacje Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Etap miejski odbędzie się w trzech kategoriach:

  • „Ósemka senior” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • „Ósemka junior” – dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych,
  • „Ósemeczka” – dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy wysłać w dwóch wersjach:

  • drukowanej, potwierdzone pieczątką szkoły i Dyrekcji, w terminie do 1 marca 2020 r. na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15a w Zielonej Górze, pok. 201 lub sekretariat ODN;
  • elektronicznej należy przesłać na adres B.Breitkopf@odn.zgora.pl.

Wzór zgłoszenia do pobrania.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zobowiązani są do posiadania dwóch rekomendacji, a warunkiem niezbędnym zgłoszenia jest co najmniej roczna działalność w ramach młodzieżowego wolontariatu na terenie danej szkoły.

Zgłoszenia niezgodne z proponowanym wzorem nie będą brane pod uwagę.

Prezentacja dokonań zgłoszonych kandydatów odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul Chopina 15a, w sali 307 (I piętro) w dniach:

  • 10 marca 2020 r. od godz. 10.00 – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  • 11 marca 2020 r. od godz. 10.00 – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Wolontariusze powinni być przygotowani do krótkiej (max. 5-minutowej) prezentacji swoich dokonań.

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu jest Bogusława Breitkopf, nauczyciel konsultant (tel. 68 328-64-45).

Termin uroczystej Gali Miejskiej Konkursu zostanie podany podczas prezentacji wolontariuszy.

Uwaga! Kandydaci „Ósemeczki” nie muszą dołączać zdjęć.