Pozostałe formy szkoleniowe

1

Warsztaty językowe dla nauczycieli języka angielskiego

 

Kurs: 2017/2018/1/019

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


2

Kurs języka angielskiego z przygotowaniem do egzaminu PTE General na poziomie C1

 

Kurs: 2017/2018/1/020

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 60


3

Prezi, czyli inny wymiar prezentacji

 

Kurs: 2017/2018/1/021

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


4

Prezentacja multimedialna Power Point w pracy nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/022

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 10


5

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/023

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


6

Tablica interaktywna i zasoby w sieci Internet w pracy nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/024

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


7

Nauczycielska strona WWW

 

Kurs: 2017/2018/1/025

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


8

Motywujące i aktywizujące metody i techniki pracy z uczniem

 

Kurs: 2017/2018/1/026

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


9

Nauka jest cool! Neuropedagogika w szkole, czyli funkcjonowanie mózgu a efektywne nauczanie i uczenie się

 

Kurs: 2017/2018/1/027

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


10

Nauczyciel tutorem - tutoring rozwojowy i naukowy w indywidualnej pracy z uczniem (wprowadzenie)

 

Kurs: 2017/2018/1/028

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


11

Czytelnik oporny - wyzwanie dla nauczycieli, nie tylko bibliotekarzy

 

Kurs: 2017/2018/1/029

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


12

Literatura dla cyfrowych tubylców - teoria i praktyka

 

Kurs: 2017/2018/1/030

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


13

Innowacje pedagogiczne - jak i dlaczego należy je stosować?

 

Kurs: 2017/2018/1/031

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


14

Projekt edukacyjny jako zalecana metoda realizacji podstawy programowej

 

Kurs: 2017/2018/1/032

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


15

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs podstawowy

 

Kurs: 2017/2018/1/033

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


16

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej - kurs dla zaawansowanych

 

Kurs: 2017/2018/1/034

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


17

Dołącz do eTwinning

 

Kurs: 2017/2018/1/035

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


18

Załóż projekt eTwinning

 

Kurs: 2017/2018/1/036

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


19

Narzędzia informatyczne w eTwinning

 

Kurs: 2017/2018/1/037

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


20

Praca w klasie zróżnicowanej. Jak wspierać w klasie uczniów, kiedy każdy jest inny?

 

Kurs: 2017/2018/1/038

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 14


21

Debatowanie i dyskusja podczas lekcji. Jak uczyć (się) dyscypliny w myśleniu i mowie?

 

Kurs: 2017/2018/1/039

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 14


22

Siedem pewnych strategii. Metody pracy o największym wpływie na wyniki uczenia się uczniów

 

Kurs: 2017/2018/1/040

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


23

Zabawa ruchowa z piosenką na zajęciach edukacyjnych

 

Kurs: 2017/2018/1/041

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


24

Co zmienić w szkole i pracy nauczyciela, aby uczniowie chcieli się uczyć?

 

Kurs: 2017/2018/1/042

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


25

Dziecko "nadaktywne" i "mało aktywne" - jak zorganizować pracę w zespole

 

Kurs: 2017/2018/1/043

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


26

Teatr lalek i teatr przedmiotu - wsparciem dla realizacji podstawy programowej

 

Kurs: 2017/2018/1/046

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


27

Świadomość i ekspresja kulturalna - wiosenne inspiracje plastyczne

 

Kurs: 2017/2018/1/048

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


28

15 minut dziennie - codziennie, czyli o sposobach skutecznego uczenia się

 

Kurs: 2017/2018/1/049

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


29

Jak motywować uczniów do uczenia się?

 

Kurs: 2017/2018/1/050

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


30

Techniki i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/051

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 18


31

Wdrażanie nowej podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem klasy VII i VIII szkoły podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/053

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 3


32

Jak zaplanować lekcję języka obcego?

 

Kurs: 2017/2018/1/054

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


33

Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych

 

Kurs: 2017/2018/1/055

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


34

Ach! Biblioteka - pomysły na czytanie

 

Kurs: 2017/2018/1/056

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


35

Język i komunikacja na lekcjach języka polskiego w ośmioletniej szkole podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/057

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


36

Żeby im się chciało chcieć, czyli aktywizujemy ucznia na lekcji języka polskiego

 

Kurs: 2017/2018/1/059

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


37

Dialog ucznia z książką w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/060

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


38

Tworzenie wypowiedzi i samokształcenie na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII - nauka metodą dociekań

 

Kurs: 2017/2018/1/061

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


39

Metoda storytellingu w nauczaniu retoryki na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VIII

 

Kurs: 2017/2018/1/062

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


40

Uczeń jako uczestnik dialogu - elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w kl. IV-VIII

 

Kurs: 2017/2018/1/063

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


41

Lubuska Sieć Nauczycieli Etyki i Filozofii zaprasza

 

Kurs: 2017/2018/1/064

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 3


42

Jak odczarować lekcje języka polskiego w szkole podstawowej?

 

Kurs: 2017/2018/1/065

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


43

Literacki spacer po Zielonej Górze

 

Kurs: 2017/2018/1/066

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


44

Nowoczesne metody analizy i interpretacji tekstów na lekcjach języka polskiego

 

Kurs: 2017/2018/1/067

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


45

Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda uczenia się języka polskiego

 

Kurs: 2017/2018/1/068

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


46

Jak rozmawiać o przedstawieniu teatralnym na lekcjach języka polskiego?

 

Kurs: 2017/2018/1/069

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


47

Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego krok po kroku

 

Kurs: 2017/2018/1/071

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


48

Metoda projektu na lekcjach matematyki

 

Kurs: 2017/2018/1/072

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


49

Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki

 

Kurs: 2017/2018/1/073

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


50

Dowodzenie zależności a wymagania szczegółowe z matematyki w szkole podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/074

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


51

Ciekawe pomysły na lekcje matematyki

 

Kurs: 2017/2018/1/075

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


52

Ciekawe pomysły na lekcje matematyki - kolejny stopień wtajemniczenia

 

Kurs: 2017/2018/1/076

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


53

Jak stosować ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki?

 

Kurs: 2017/2018/1/077

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


54

Ocenianie kształtujące na lekcjach informatyki

 

Kurs: 2017/2018/1/078

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


55

Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela informatyki

 

Kurs: 2017/2018/1/079

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


56

Podstawy programowania w języku Scratch

 

Kurs: 2017/2018/1/080

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


57

Jak ciekawie uczyć o zmianach klimatu i energetyce odnawialnej?

 

Kurs: 2017/2018/1/082

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


58

Nowa podstawa programowa Edukacji dla bezpieczeństwa a planowanie procesu dydaktycznego

 

Kurs: 2017/2018/1/083

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


59

Metodyka pracy z nową postawą programową w grupie przedszkolnej?

 

Kurs: 2017/2018/1/084

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


60

Jak pracować z nową podstawą programową w klasach I-III?

 

Kurs: 2017/2018/1/085

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


61

Metoda aktywnego słuchania muzyki - według Betti Strauss

 

Kurs: 2017/2018/1/086

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


62

"Mały geniusz" - dziecko uzdolnione w przedszkolu

 

Kurs: 2017/2018/1/087

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


63

"Mali badacze - wielcy odkrywcy", metoda projektu w edukacji elementarnej

 

Kurs: 2017/2018/1/088

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


64

Kolorowa ortografia - pomysł na doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów klas I-III

 

Kurs: 2017/2018/1/089

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


65

Jak dobrze nauczać czytania i pisania

 

Kurs: 2017/2018/1/090

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


66

Nauczanie etyki w klasach I-III w świetle podstawy programowej

 

Kurs: 2017/2018/1/091

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


67

Małe książeczki - ważne sprawy. Jeszcze o wartościach etycznych w literaturze dla najmłodszych

 

Kurs: 2017/2018/1/092

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


68

Rozwijanie pasji czytelniczych słuchacza i czytelnika

 

Kurs: 2017/2018/1/093

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


69

Książka i czytanie w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

 

Kurs: 2017/2018/1/094

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


70

Nauka przez zabawę w edukacji wczesnoszkolnej, czyli jak stworzyć proste pomoce edukacyjne z wykorzystaniem TIK

 

Kurs: 2017/2018/1/095

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


71

Rozpoczynamy przygodę z programowaniem - Scratch

 

Kurs: 2017/2018/1/096

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


72

Przyroda w najbliższym otoczeniu dziecka i przedszkola

 

Kurs: 2017/2018/1/097

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


73

Gry i zabawy ruchowe w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Kurs: 2017/2018/1/098

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


74

Arteterapia w przedszkolu i szkole

 

Kurs: 2017/2018/1/100

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


75

Jak wizytę w teatrze połączyć z realizacją podstawy programowej?

 

Kurs: 2017/2018/1/102

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


76

Dziecko przedszkolne - diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych

 

Kurs: 2017/2018/1/103

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


77

Metoda Dobrego Startu - zabawa ruchowa z piosenką

 

Kurs: 2017/2018/1/104

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


78

Modyfikacja programu nauczania w szkole branżowej I stopnia i szkole policealnej

 

Kurs: 2017/2018/1/105

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 3


79

Modyfikacja programu nauczania w technikum po 2017 r.

 

Kurs: 2017/2018/1/106

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 3


80

Kreatywność i innowacyjność w kształceniu zawodowym

 

Kurs: 2017/2018/1/107

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


81

Wychowawstwo jest cool! - budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym (wg modelu Aleksandry Karasowskiej)

 

Kurs: 2017/2018/1/108

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


82

Jak realizować podstawę programową z uczniem niepełnosprawnym

 

Kurs: 2017/2018/1/109

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


83

Zalecenia i scenariusze zajęć do pracy z dzieckiem nadpobudliwym

 

Kurs: 2017/2018/1/110

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 7


84

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Co jest normą, a co nie?

 

Kurs: 2017/2018/1/111

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


85

Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD) w przedszkolu

 

Kurs: 2017/2018/1/112

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


86

Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej

 

Kurs: 2017/2018/1/113

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


87

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

 

Kurs: 2017/2018/1/115

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


88

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - uczeń z dyskalkulią w szkole

 

Kurs: 2017/2018/1/116

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


89

Dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno pedagogicznych

 

Kurs: 2017/2018/1/117

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


90

Jak pracować z uczniami z ADHD, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim na lekcjach matematyki?

 

Kurs: 2017/2018/1/118

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


91

Neurologiczne zaburzenia mowy o typie afazji i dyzartii - wskazówki do pracy dla nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/119

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


92

Uczeń z niepełnosprawnością na lekcji wychowania fizycznego

 

Kurs: 2017/2018/1/120

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


93

Jak organizować zajęcia rewalidacyjne w szkole?

 

Kurs: 2017/2018/1/121

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


94

Komunikacja z uczniem inaczej

 

Kurs: 2017/2018/1/122

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


95

Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym

 

Kurs: 2017/2018/1/123

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


96

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Kurs: 2017/2018/1/124

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


97

Masaż Shantala we wczesnym wspomaganiu rozwoju ruchowego dziecka

 

Kurs: 2017/2018/1/125

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


98

Zasady udzielania pierwszej pomocy - kurs podstawowy

 

Kurs: 2017/2018/1/126

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


99

Pierwsza pomoc niemowlętom i dzieciom w wieku do lat ośmiu

 

Kurs: 2017/2018/1/127

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


100

Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę i imprezę szkolną

 

Kurs: 2017/2018/1/128

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


101

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 

Kurs: 2017/2018/1/129

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


102

Promocja zdrowia nauczycieli i pracowników szkoły ważnym komponentem szkoły promującej zdrowie

 

Kurs: 2017/2018/1/130

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


103

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole

 

Kurs: 2017/2018/1/131

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


104

Jak skutecznie motywować uczniów?

 

Kurs: 2017/2018/1/132

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


105

Jak rozpoznać przyczyny niepowodzeń szkolnych i wspierać ucznia w ich pokonywaniu?

 

Kurs: 2017/2018/1/133

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


106

Lekcje wychowawcze ciekawe i pożyteczne

 

Kurs: 2017/2018/1/134

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


107

Wolontariat młodzieżowy alternatywą dla nudy i agresji

 

Kurs: 2017/2018/1/135

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


108

Jak pracować ciszą w kontakcie indywidualnym i grupowym?

 

Kurs: 2017/2018/1/136

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


109

Pomysłów kilka na zajęcia wychowawcze

 

Kurs: 2017/2018/1/137

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


110

Wychowanie do wartości w szkole i w domu

 

Kurs: 2017/2018/1/138

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


111

Jak kształtować dobre nawyki skutecznego nastolatka?

 

Kurs: 2017/2018/1/139

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 18


112

Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I -

 

Kurs: 2017/2018/1/140

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 40


113

Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. II. -

 

Kurs: 2017/2018/1/141

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 40


114

Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. III. -

 

Kurs: 2017/2018/1/142

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 40


115

Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w młodszym wieku?

 

Kurs: 2017/2018/1/143

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


116

Zostań mistrzem w labiryncie szkolnej komunikacji - trening asertywności i trudnych rozmów

 

Kurs: 2017/2018/1/144

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


117

Prawdy i mity na temat seksualności uczniów

 

Kurs: 2017/2018/1/145

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


118

Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie

 

Kurs: 2017/2018/1/146

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


119

Twarze depresji i autodestrukcji u dzieci i młodzieży szkolnej

 

Kurs: 2017/2018/1/147

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


120

Barwy i dźwięki emocji

 

Kurs: 2017/2018/1/148

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


121

Magia empatii - wprowadzenie do metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

 

Kurs: 2017/2018/1/149

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


122

Jak nie zwariować w szkole? - o uczniowskich i nauczycielskich strategiach przetrwania

 

Kurs: 2017/2018/1/150

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


123

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/151

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 10


124

Dziennikarstwo dla początkujących

 

Kurs: 2017/2018/1/152

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


125

Plastyczne inspiracje na różne okazje - robótkowo

 

Kurs: 2017/2018/1/153

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


126

"Coś z niczego" - twórcze, ciekawe zabawy plastyczne

 

Kurs: 2017/2018/1/154

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


127

Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 1

 

Kurs: 2017/2018/1/155

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


128

Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 2

 

Kurs: 2017/2018/1/156

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


129

Zostań mistrzem dekorowania pierników - część 3

 

Kurs: 2017/2018/1/157

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


130

Teatr w królestwie rur - strój, rekwizyt, lalka w teatrze dziecięcym

 

Kurs: 2017/2018/1/158

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


131

Świąteczne filcowanie na sucho na styropianie

 

Kurs: 2017/2018/1/159

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


132

Malowanie na porcelanie i ceramice

 

Kurs: 2017/2018/1/160

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


133

Wszyscy tańczymy jubileuszowe hity

 

Kurs: 2017/2018/1/161

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 15


134

Piosenka, zabawa i taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Kurs: 2017/2018/1/162

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


135

Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego - praktyczne wskazówki

 

Kurs: 2017/2018/1/164

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


136

Nauczyciel stażysta przed postępowaniem kwalifikacyjnym

 

Kurs: 2017/2018/1/166

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


137

Od mianowania do dyplomowania - przed metą

 

Kurs: 2017/2018/1/168

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


138

Przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne w dążeniu do realizacji celu

 

Kurs: 2017/2018/1/169

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 7


139

Sposoby radzenia sobie ze złością i stresem

 

Kurs: 2017/2018/1/170

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


140

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela

 

Kurs: 2017/2018/1/171

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 12


141

Wizerunek i tożsamość biblioteki i bibliotekarza

 

Kurs: 2017/2018/1/172

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


142

Emisja głosu

 

Kurs: 2017/2018/1/173

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 10


143

Warsztat diagnostyczny nauczyciela i dyrektora jako podstawa ewaluacji pracy szkoły

 

Kurs: 2017/2018/1/174

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


144

Współpraca w szkole warunkiem jakości oraz efektywności pracy zespołowej uczniów i nauczycieli

 

Kurs: 2017/2018/1/175

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


145

Klub Refleksyjnego Dyrektora. Alternatywna edukacja sposobem na polubienie szkoły/placówki oświatowej

 

Kurs: 2017/2018/1/176

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


146

Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie rozwojem kompetencji kluczowych

 

Kurs: 2017/2018/1/177

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


147

Klub Refleksyjnego Dyrektora. Zarządzanie czasem, zarządzanie stresem

 

Kurs: 2017/2018/1/178

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


148

Klub Refleksyjnego Dyrektora. Monitorowanie sposobu oceniania uczniów zgodnego z wymaganiami państwa

 

Kurs: 2017/2018/1/179

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


149

Trudne rozmowy z pracownikami szkoły i nie tylko, czyli praktyczny trening dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

Kurs: 2017/2018/1/180

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


150

Niekonwencjonalne formy i metody pracy zespołowej uczniów

 

Kurs: 2017/2018/1/181

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


151

Innowacyjny i twórczy nauczyciel języka polskiego - tworzymy sieć współpracy i samokształcenia

 

Kurs: 2017/2018/1/182

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 3


152

Praca z różnymi tekstami kultury - zgodnie z nową podstawą programową języka polskiego

 

Kurs: 2017/2018/1/183

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


153

Jak pracować z tekstem lirycznym w klasie VII i VIII szkoły podstawowej?

 

Kurs: 2017/2018/1/184

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 4


154

Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu z języka polskiego po klasie ósmej szkoły podstawowej

 

Kurs: 2017/2018/1/185

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


155

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego finansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Kurs: 2017/2018/1/198

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 60


156

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego finansowany przez Urząd Miasta Zielona Góra

 

Kurs: 2017/2018/1/199

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 60


157

Zielonogórskie Spotkania z TI - Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie

 

Kurs: 2017/2018/1/202

Nabór zakończono

 

Liczba godzin:


158

Majsterkowanie i eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Kurs: 2017/2018/1/204

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 13


159

W poszukiwaniu lepszej szkoły i przedszkola - przykłady alternatywnych rozwiązań edukacyjnych w Niemczech

 

Kurs: 2017/2018/1/206

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 24


160

Letni Tydzień Sztuki - warsztaty metodyczne w Niemczech dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

 

Kurs: 2017/2018/1/213

Nabór zakończono

 

Liczba godzin:


161

Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2018 r.

 

Kurs: 2017/2018/1/216

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


162

Jak pomóc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Kurs: 2017/2018/1/218

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


163

Polska to moja ojczyzna. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole

 

Kurs: 2017/2018/1/219

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


164

Cyberprzemoc - zagrożenia w sieci

 

Kurs: 2017/2018/1/220

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 5


165

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich jako zadanie szkoły - Polska to moja ojczyzna

 

Kurs: 2017/2018/1/231

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 6


166

Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej

 

Kurs: 2017/2018/1/233

Nabór zakończono

 

Liczba godzin:


167

Letni kurs dla nauczycieli języka niemieckiego

 

Kurs: 2017/2018/1/236

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 60


168

Jak realizować edukację informatyczną zgodnie z nową podstawą programową w klasach I-III

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/002

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


169

Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/003

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


170

Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/004

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


171

Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/005

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


172

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - tworzenie, realizacja i ewaluacja

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/006

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


173

Pomoc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/007

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


174

Majsterkowanie, doświadczenia, eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/008

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


175

Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/009

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


176

Realizacja kształcenia zawodowego w 4-letnich technikach w oparciu o nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/010

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


177

Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole XXI wieku

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/011

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


178

Praca z uczniem zdolnym

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/012

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


179

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/013

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


180

Jak budować w szkole relacje (nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń, nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic, dyrektor - pracownik) obniżające poziom agresji?

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/014

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 20


181

Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/015

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax