Kursy grantowe

1

Jak realizować edukację informatyczną zgodnie z nową podstawą programową w klasach I-III

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/002

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


2

Jak realizować zajęcia z informatyki zgodnie z nową podstawą programową w klasach IV-VIII

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/003

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


3

Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/004

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


4

Trening umiejętności wychowawczych nauczycieli

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/005

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


5

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - tworzenie, realizacja i ewaluacja

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/006

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


6

Pomoc uczniom z objawami depresji młodzieńczej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/007

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


7

Majsterkowanie, doświadczenia, eksperymenty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/008

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


8

Realizacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/009

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


9

Realizacja kształcenia zawodowego w 4-letnich technikach w oparciu o nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/010

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


10

Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole XXI wieku

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/011

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


11

Praca z uczniem zdolnym

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/012

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 8


12

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/013

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


13

Jak budować w szkole relacje (nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń, nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic, dyrektor - pracownik) obniżające poziom agresji?

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/014

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 20


14

Kształtowanie kompetencji kluczowych

 

Kurs: GRANT/2017/2018/1/015

Nabór zakończono

 

Liczba godzin: 16


Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax