Temat: Praca zespołowa nauczycieli warunkiem poprawy jakości pracy szkoły.
Cel: wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie współpracy i budowania zespołu w celu podniesienia jakości pracy szkoły
Zakres tematyczny:

  1. Praca zespołowa nauczycieli w kontekście podstaw prawnych i wymagań nadzoru pedagogicznego.
  2. Zasady współpracy w grupie.
  3. Formy i metody pracy zespołowej nauczycieli.
  4. Projektowanie działań zespołów nauczycielskich.

Liczba godzin: 4
Cena:  480 zł + koszty dojazdu


Realizatorzy:

Barbara Benyskiewicz - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kwalifikacje z zakresu zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor

Maria Furtak - nauczyciel konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, trener w projektach MEN, kwalifikacje z zakresu kierowania organizacjami samorządowymi i instytucjami pozarządowymi, kwalifikacje z zakresu  zarządzania środkami Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego, ekspert w zakresie oceny projektów, coach, tutor

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax