Temat: Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych/sprawdzianu w ewaluacji pracy szkoły.
Cel: rozwój umiejętności wykorzystywania wyników badań i analiz dotyczących egzaminów w doskonaleniu pracy szkoły
Zakres tematyczny:

  1. Analiza czynników wpływających na wyniki egzaminów zewnętrznych.
  2. Miary efektywności pracy szkoły – dane i wskaźniki.
  3. Analiza poziomu i sposobów, w jaki szkoła analizuje wyniki egzaminów/sprawdzianu oraz w jaki wykorzystuje analizy w doskonaleniu pracy z uczniami.
  4. W jaki sposób szkoły mogą analizować i wykorzystać w praktyce wyniki egzaminów zewnętrznych?
  5. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w zakresie sposobu wykorzystania wyników egzaminów, w kontekście wymagań nadzoru pedagogicznego (wymaganie 11).
  6. Źródła wiedzy nt. wyników egzaminów oraz wyników badań i analiz dotyczących egzaminów/sprawdzianu (OKE/CKE, EWD, PWE, SEO, SIO, GUS).

Liczba godzin: 4
Cena: 480 zł  + koszty dojazdu


Realizator:

Aleksander Ławiński - konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania, europejskiej administracji samorządowej i rządowej, ekspert MEN ds. wdrażania nowej podstawy programowej, doświadczenia, między innymi w zakresie szkoleń; egzaminatorów OKE, oceniania wewnątrzszkolnego i kształtującego, konstruowania narzędzi diagnozy edukacyjnej, ewaluacji wewnętrznej. Autor diagnoz i ekspert w programach rozwoju szkół i samorządowych strategiach oświatowych.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax