"Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych" to dokument, który przygotował interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik rekomenduje wprowadzenie mediacji do szkół i innych placówek oświatowych zgodnie z zaproponowanymi Standardami.

Mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniami. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz pomoc w uczeniu rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczególności sporów rówieśniczych.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax