II. Wychowanie, opieka, profilaktyka

 1. Edukacja włączająca - realizator Sławomira Dalecka

 2. Diagnoza wielospecjalistyczna i konstruowanie IPET-ów dla uczniów z niepełnosprawnością - realizator Sławomira Dalecka

 3. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – nowe interdyscyplinarne spojrzenie na problem - realizator Aneta Rudzińska-Rogoża

 4. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? - realizator Danuta Mroczyk

 5. Autyzm i zespół Aspergera - realizator Dauta Mroczyk

 6. Rozpoznać wroga - stres szkolny nauczyciela i ucznia - realizator Dauta Mroczyk

 7. Prowokacje uczniowskie – metoda konstruktywnej konfrontacji - realizator Danuta Mroczyk

 8. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci w grupie przedszkolnej? - realizator Danuta Mroczyk

 9. Nie szukaj winnych, szukaj rozwiązań – jak sobie radzić z agresją dzieci i młodzieży? - realizator Danuta Mroczyk

 10. Wolontariat młodzieżowy obszarem współpracy ze środowiskiem lokalnym - realizator Bogusława Breitkopf

 11. Małe książeczki – ważne sprawy. Wartości etyczne w literaturze dla najmłodszych - realizator Jan Kostyszak

 12. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - realizator Wioletta Sokołowska-Domagała

 13. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dziecka w wieku przedszkolnym - realizator Halina Łuczak

 14. Budowanie koalicji nauczycieli w sprawie trudnych zachowań uczniów - realizator Jolanta Radczyc

 15. Agresja w szkole – jak sobie z nią radzić? - realizator Jolanta Radczyc

 16. Wychowanie do wartości w szkole / przedszkolu / placówce - realizator Jolanta Radczyc

 17. Dziecko doświadczające przemocy - realizator Aleksandra Wachowiak

 18. Dziecko "nad aktywne" i mało aktywne – jak zorganizować pracę w zespole - realizator Adrianna Ruszkowska

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax