29 września 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00, w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się doroczna konferencja nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków - Porozumiewanie się w językach obcych kluczową kompetencją społeczeństwa XXI wieku.

Organizatorami konferencji były: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze oraz Wydawnictwa Pearson i Macmillan. Patronaty honorowe nad konferencją objęły: Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Pani Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty.

Tematyka konferencji dotyczyła zmian w dokumentach prawa oświatowego w związku z wdrażaną reformą systemu edukacji, programów i projektów międzynarodowych, takich jak eTwinning oraz Erasmus + oraz dzieleniem się dobrą praktyką w zakresie ich realizacji, nowego egzaminu z języka obcego po klasie ósmej szkoły podstawowej oraz zastosowaniem narzędzi IT, pomagających w realizacji podstawy programowej.

Prelegentami konferencji byli trenerzy i eksperci wydawnictw językowych oraz nauczyciele języków obcych lubuskich szkół, posiadajacy bogaty dorobek zawodowy. Zaprezentowane zostały zmiany w prawie oświatowym, zarówno już wdrożone, jak i projektowane, m.in. dotyczące realizacji podstawy programowej szkół ponadpodstawowych. Ponadto zaprezentowane zostały możliwości, które stwarza nauczycielom, ich uczniom oraz udział w międzynarodowych programach i projektach. Jako przykład dobrej praktyki przedstawiono realizację interdyscyplinarnego projektu eTwinning pt. Językowe ślady Enigmy, propagującego uczenie się języka obcego i matematyki oraz współpracę międzynarodową szkół przy realizacji ww. projektu. Na zakończenie omówione zostały najważniejsze założenia dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka obcego.

Konferencję otworzyła Pani Lidia Bugiera – Dyrektor ODN w Zielonej Górze, która powitała gości i uczestników konferencji. W imieniu Lubuskiego Kuratora Oświaty uczestników konferencji powitał Pan Krzysztof Słapczyński, starszy wizytator Delegatury LKO w Zielonej Górze. W imieniu organizatorów głos zabrała Pani Magdalena Szendi, nauczyciel – konsultant ODN w Zielonej Górze ds. języków obcych, która przedstawiła program konferencji oraz zaprezentowała współorganizatorów - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze, a także Wydawnictwa: Pearson i Macmillan – oraz prelegentów.

W konferencji wzięło udział 191 nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego.
Konferencji towarzyszył - jak co roku - cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników, kiermasz wiodących wydawnictw językowych, które przygotowały ofertę materiałów uzupełniających i pomocy dydaktycznych do nauczania języków obcych.

Z ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników konferencji wynika, iż tematyka oraz poszczególne wystąpienia w wysokim stopniu spełniły oczekiwania nauczycieli. Poruszaną tematykę uznali oni za ważną i bardzo przydatną w swojej pracy z uczniami. Zakłada się, że wykłady oraz przykłady dobrej praktyki zainspirowały nauczycieli do podejmowania nowych działań edukacyjnych oraz poszerzania wiedzy z zakresu omawianej tematyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Galeria fotograficzna

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax