Temat: Nauczanie problemowe w praktyce szkolnej.

Cel:

Doskonalenie umiejętności:
- zastosowania metody problemowej w kształtowaniu umiejętności uczniów w zakresie kojarzenia faktów i wyciągania wniosków,
- konstruowania pytań otwartych ćwiczeniach i sprawdzianach.

Zakres tematyczny:

  1. Charakterystyka metody problemowej - prezentacja.
  2. Przykłady zastosowania metody problemowej w praktyce szkolnej - studium przypadków.
  3. Myślenie pytaniami - typologia pytań - ćwiczenia.
  4. Konstruowanie pytań otwartych w oparciu o podstawę programową - warsztat.
  5. Planowanie pracy nauczyciela z wykorzystaniem metody problemowej.

Liczba godzin: 4

Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator:

Aleksander Ławiński - konsultant - nauczyciel dyplomowany, edukator, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, pomiaru dydaktycznego i egzaminowania, europejskiej administracji samorządowej i rządowej, ekspert MEN ds. wdrażania nowej podstawy programowej, doświadczenia, między innymi w zakresie szkoleń; egzaminatorów OKE, oceniania wewnątrzszkolnego i kształtującego, konstruowania narzędzi diagnozy edukacyjnej, ewaluacji wewnętrznej. Autor diagnoz i ekspert w programach rozwoju szkół i samorządowych strategiach oświatowych.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax