Temat: Alternatywna edukacja w naszej szkole

Cel:
- Wzrost kompetencji metodycznych nauczycieli.

- Poznanie alternatywnych metod i form szkolnej pracy z uczniem.

- Uświadomienie potrzeb, możliwości i warunków do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań edukacji szkolnej.

Zakres tematyczny (dwie opcje do wyboru):

  1. Możliwości i warunki do wprowadzenia alternatywnych rozwiązań edukacyjnych do naszej szkoły.
  2. Korzyści z wprowadzenia do szkoły alternatywnych rozwiązań edukacyjnych.
  3. Niekonwencjonalne organizacja i alternatywne metody szkolnej pracy z uczniem.
  4. Różnorodność dobrych praktyk w obszarze alternatywnej szkolnej edukacji.

lub wg potrzeb

Prezentacja do wyboru głównych założeń koncepcji szkolnych alternatyw edukacyjnych:
- Laboratoryjnego Planu Daltońskiego H. Parkhurst,
- technik pracy szkolnej C. Freineta,
- pedagogiki szkolnej M. Montessori,
- pedagogiki R. Steinera i Szkoły Waldorfskiej,
- Planu Jenajskiego P. Petersena.

Liczba godzin: 4
Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator:

dr Lech Sałaciński - konsultant - nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych, pedagog, specjalista w zakresie funkcjonowania wychowawczego szkół i diagnozowania pedagogicznego.

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax