Temat: Narzędzia diagnostyczne oraz ewaluacyjne w pracy szkoły i nauczyciela.

Cel:
- wzmocnienie kompetencji w zakresie diagnostyki pedagogicznej,

- doskonalenie umiejętności konstruowania narzędzi diagnostycnzych i ewaluacyjnych,

- doskonalenie umiejętności opracowywania i analizy wyników badań diagnostycznych w klasie i szkole,

- poznanie korzyści z organizacji i prowadzenia badań diagnostycznych oraz wykorzystania ich wyników do podnoszenia jakości pracy w klasie i szkole.

Zakres tematyczny:

  1. Wartość i sens prowadzenia badań diagnostycznych w szkole.
  2. Znaczenia dobrej diagnozy dla jakości pracy nauczyciela i szkoły.
  3. Potencjalne obszary diagnozowania pedagogicznego w klasie i szkole.
  4. Wybrane metody diagnozowania – tworzenie przykładowych narzędzi.
  5. Socjometria jako metoda poznawania zespołów ludzi: nauczycieli, uczniów.
  6. Sposoby opracowywania danych i możliwości wykorzystania wniosków diagnostycznych.

Liczba godzin: 4
Cena: 480 zł + koszty dojazdu


Realizator:

dr Lech Sałaciński - konsultant - nauczyciel dyplomowany, dr nauk humanistycznych, pedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, specjalista w zakresie funkcjonowania wychowawczego szkół i diagnozowania pedagogicznego.

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw