Temat: Od słuchacza do czytelnika - rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie umiejętności kształtowania postaw i zachowań czytelniczych u dzieci najmłodszych - edukacja przedszkolna.
  2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania lektur czytanych w edukacji przedszkolnej.

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci jako zadanie rodziców i przedszkola.
  2. Drogi inicjacji czytelniczej.
  3. Rola pośrednika w doświadczeniu obcowania z książką.
  4. Dialog dziecka z tekstem literackim.
  5. Rozwijanie potrzeb czytelniczych przedszkolaka.
  6. Współpraca nauczycieli przedszkola i rodziców.

Liczba godzin: 3

Cena: 360 zł + koszty dojazdu


Realizator:

Jan Kostyszak - konsultant - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel języka polskiego, magister filozofii, kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax