Rada Miasta Zielona Góra przyjęła do realizacji Strategię rozwoju oświaty Miasta Zielona Góra do 2020 roku opracowaną przez zespół ekspertów ODN w Zielonej Górze.


Z satysfakcją informujemy, że Rada Miasta Zielona Góra, Uchwałą nr XVIII.301.2016 z dnia 2 lutego 2016, przyjęła i wdrożyła projekt strategii rozwoju oświaty opracowany przez zespół ekspertów ODN w Zielonej Górze na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra.

Prace nad projektem dokumentu dokumentem rozpoczęto w 2013 roku i przeprowadzono z uwzględnieniem zmian wynikających z procesu połączenia dawnej Gminy Zielona Góra z Miastem Zielona Góra.

W opracowaniu strategii zastosowano model partycypacyjny pozwalający na uwzględnienie w pracach i w treści dokumentu opinii i propozycji szerokiego grona interesariuszy lokalnego systemu edukacji takich, jak dyrektorzy szkół i placówek, przedstawiciele: nauczycielskich związków zawodowych, radni, pracodawców, organizacji pozarządowych, rodziców, lokalnych mediów i innych.

W pracach zespołów i opracowaniu projektu dokumentu ze strony ODN udział wzięli nauczyciele konsultanci: Sławomir Głowacki, Grażyna Jakubczyk, Grażyna Uhman, Aleksander Ławiński, Małgorzata Bugaj oraz eksperci zewnętrzni Czesław Osękowski, Jan Herczyński, Przemysław Wantuch, Joanna Kalińska.

Wszystkim osobom uczestniczącym w pracach składamy podziękowania i gratulacje wraz z życzeniami powodzenia w realizacji ambitnych zamierzeń zapisanych w dokumencie Strategii.

Więcej na stronie Miasta Zielona Góra

Dokument Strategii

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax