Fundacja Dzieci Niczyje serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji inaugurującej program Chronimy Dzieci w województwie lubuskim, która odbędzie się dnia 15 lutego br. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest prezentacja programu Chronimy Dzieci oraz zachęcenie szkół i innych placówek oświatowych z województwa lubuskiego do przystąpienia do programu.

W konferencji planowany jest udział  ponad 120 osób -  dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w profilaktykę przemocy wobec dzieci, a także lokalnych mediów.

Program Chronimy Dzieci, jest programem certyfikowania placówek edukacyjnych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W ramach  programu w szkołach i w przedszkolach z całej Polski ustanawiana jest Polityka ochrony dzieci, która określa procedury reagowania na przemoc wobec dziecka oraz prowadzone w placówce działania profilaktyczne. Pracownikom placówek, rodzicom oraz dzieciom dostarczana jest sprawdzona bezpłatna oferta edukacyjna  (w tym cykl szkoleń) oraz narzędzia, które pozwalają podnieść poziom ochrony dzieci przed przemocą.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz zapisy znajdą Państwo tutaj

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax