szkola zdrowieProcedura uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

 

Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać wojewódzki certyfikat i pracują w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół:

 1. Wypełniają (załącznik nr 1).
 2. Przygotowują informację na temat dorobku w zakresie promocji zdrowia w danym roku szkolnym. Informację przedstawiają w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów, czas trwania prezentacji max 3 minuty).
 3. Przygotowaną prezentację należy przesłać na nośniku elektronicznym do Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie .
 4. Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:
 • realizacji celu priorytetowego,
 • realizacji projektu (przedsięwzięcia) mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego (ewaluacja projektu),
 • prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia w szkole,
 • pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,
 • wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły, klimat szkoły),
 • dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną.
 1. Dodatkowo należy uaktualnić informacje dotyczące Szkoły Promującej Zdrowie (załącznik nr 2).
 2. Wniosek (wzór w załączniku nr 3), informacje o szkole oraz prezentację dorobku SzPZ proszę przesłać w terminie do 30 czerwca br. szkolnego na adres:

 Kuratorium Oświaty
 ul. Jagiellończyka 10
 66 – 400 Gorzów Wielkopolski

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw