szkola zdrowieKryteria przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących

 

Warunki wstępne

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku - działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia,
 • otwartość na zmiany,
 • przekonanie środowiska szkolnego o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce,
 • aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

 

Okres przygotowawczy

Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 • kontakt z wojewódzkim koordynatorem,
 • uchwała rady pedagogicznej,
 • pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci,
 • szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ,
 • powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia,
 • co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły),
 • podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów,
 • wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań,
 • zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem (60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci).

Po spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym przyjmują szkołę do wojewódzkiej sieci.

Newsletter

Wpisz kod 8946
Imię:
email:

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw