Numer: ODN-341/07/10
Tytuł: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej dla ODN w Zielonej Górze”
Termin składania ofert: 5 maja 2010 roku, godz. 12:00
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Plik ogłoszenia: pdf s Plik do pobrania
Plik SIWZ: pdf s Plik do pobrania
Pytania i odpowiedzi Pytanie 1
„W związku z przetargami, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zwracam się z pytaniami czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w SIWZ:
Załącznik nr 5 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań technicznych” poz. 2 Notebook – ilość 19 sztuk jest:
Dysk twardy: 250 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera.
(rozwiązanie to pochodzi z notebooków profesjonalnych i w znacznym stopniu podnosi cenę, a w przeznaczeniu edukacyjnym nie jest to istotny parametr)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis:
Dysk twardy: 250 GB SATA, 5400 obr./min.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dysku twardego 250GB SATA, 5400 obr/min.

Zmiany w SIWZ Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (jedn. tekst Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni komputerowej dla ODN w Zielonej Górze” znak ODN-341/07/10.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wymagań technicznych (Załączniku nr 5), w pozycji nr 2 „Notebook – ilość 19 szt”, w pozycji Dysk twardy zmienia się wymagane minimalne parametry techniczne komputerów z „250 GB SATA, 7200 obr./min. Wyposażony w system automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera” na 250GB SATA, 5400 obr/min.

Rozstrzygnięcie przetargu pdf s  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Strefa osobistego rozwoju

Badania i analizy

Spotkania z TI w ODN

 

baner lubuskie

 ojczyzna 100

 logo szkola dla rodz wych

 

  logo klub nauczyciela 

 

szkola zdrowie

 

czytamy

 

pbw

 

PITax